Jelenlegi hely

Címlap

Dolgozóink

Tagintézmény-vezető: Gulyásné Gyetvai Erzsébet (általános iskolai, idegen nyelv (német) tanító, közoktatási vezető)

Osztályfőnökök:

1-2.o.: Nagy Zsoltné (általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, nyelvi- irodalmi- kommunikációs program, ének-zene szakos tanár)

3-4.o.: Osztie Erika (általános iskolai tanító, népművelés és technika szakkollégiumi képzéssel)

5.o.: Hebők Zoltán Andrásné (pedagógia szakos nevelőtanár, gyermek-és ifjúságvédelmi specializáció, számítástechnika szakos tanár)

6.o.: Ba Eszter Boglárka (tanító, matematika műveltségi terület)

7.o.: Ludányi Zoltán (magyar-történelem szakos tanár, számítógép-kezelő (OKJ))

8.o.: Karaszi Mária (általános iskolai tanító, német nyelvű tanítói képesítés)

Szaktanárok, tanítók:

Laurinyecz Éva Ilona (általános iskolai tanító, népművelés-testnevelés szakkollégium)

Matos Anna (általános iskolai tanító, szerbhorvát nyelvű tanítói képesítés, horvát-szerb nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, számítógép-kezelő (-használó) (OKJ), számítástechnika szakos tanár)

Rapcsák Valentina (tanító, nemzetiségi tanító (német))

Áttanító pedagógusok:

Eichorn Lászlóné

Gólityné Rigó Anikó

Farkasné Bognár Magdolna Mária

Óraadók:

Albert Antal

Schneider Andrea

Olasz Adrienn

Hit-és erkölcstan oktatók:

Nyirő Ferenc

Tóth Árpád

Gyógypedagógus:

Kertész Ferencné

Aradi Zsolt

Füstös Zoltán

Gyógypedagógiai asszisztens:

Velez Lajosné (gyógypedagógiai asszisztens)

Iskolatitkár:

Vujevity Mónika

Technikai dolgozók:

Páncsity Józsefné

Nagyné Alagi Zita

Facebook

  

Időjárás